Työnohjausta ratkaisukeskeisin menetelmin Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla

Ota yhteyttä

Tarjoan työnohjausta ratkaisukeskeisin menetelmin Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla. Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, jossa osallistuja pohtii suhdettaan työhön. Se tapahtuu työnohjaajan avulla ja tuella, ryhmissä myös ryhmän tuella. Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden jäsentämistä. Kaikki osallistujat oppivat siinä toisiltaan. Ota yhteyttä ja varaa aika!

Avaimet ongelmien ratkaisemiseen

Työnohjaaja ei anna suoria ohjeita tai neuvoja ohjattavalle, vaan hänen tehtävänsä on auttaa kysymyksillään ohjattavaa itse löytämään ratkaisuja ongelmiinsa.

 

Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus, eikä hän asetu kenenkään puolelle. Jokaisella on itsemääräämisoikeus sen suhteen, mitä haluaa kertoa työnohjauksessa.

Kohti merkityksellisyyden kokemusta työstä

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on myönteinen väline. Siinä asetetaan tavoitteita sekä pidetään yllä ja kehitetään näin ammatillisuutta. Tavoitteena on myös hyvän työvireen ja työnilon löytäminen ja vaaliminen. Parhaimmillaan ratkaisukeskeinen työnohjaus auttaa tekemään työstä merkityksellisempää ja tuloksellisempaa.

 

Kirjallisuusterapeuttina käytän työnohjauksessa välineinä lukemista ja kirjoittamista, jos se tuntuu ohjattavista hyvältä. Taitava kirjoittaja ei tarvitse olla. Myös muita luovia menetelmiä on mahdollista käyttää. Voit tutustua kirjallisuusterapeuttisiin ryhmiin tästä.

 

Yksilötyönohjauksen hinta (45 min) on 85 euroa + alv 24 %.

Varaa aika

Työnohjausta kirjallisuusterapiaohjaajille ja muiden alojen edustajille

Olen opiskellut työnohjausta osana ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulutuksen YET-opintoja. Koulutus vastaa vuoden mittaisia työnohjaajaopintoja.

 

Työnohjaan mielelläni erityisesti kirjallisuusterapiaohjaajia. Opettajataustani ja työkokemukseni äidinkielen opettajana ja erityisopettajana ovat antaneet minulle hyviä edellytyksiä työnohjata opettajia. Myös muiden ammattialojen edustajat ovat tervetulleita työnohjaukseen. Ota yhteyttä, niin tutkitaan yhdessä työtäsi!