TYÖNOHJAUS

Työnohjausta ratkaisukeskeisin menetelmin

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, jossa osallistuja pohtii suhdettaan työhön. Se tapahtuu työnohjaajan avulla ja tuella, ryhmissä myös ryhmän tuella. Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden jäsentämistä. Kaikki osallistujat oppivat siinä toisiltaan.

Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus, eikä hän asetu kenenkään puolelle. Jokaisella on itsemääräämisoikeus sen suhteen, mitä haluaa kertoa asioista työnohjauksessa. Työnohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattavalle vaan auttaa kysymyksillään ohjattavaa itse löytämään ratkaisuja ongelmiinsa.

Kohti merkityksellisyyden kokemusta työstä

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on myönteinen väline. Siinä asetetaan tavoitteita sekä pidetään yllä ja kehitetään näin ammatillisuutta. Tavoitteena on myös hyvän työvireen ja työnilon löytäminen ja vaaliminen. Parhaimmillaan ratkaisukeskeinen työnohjaus auttaa tekemään työstä merkityksellisempää ja tuloksellisempaa.

Kirjallisuusterapeuttina käytän työnohjauksessa välineinä lukemista ja kirjoittamista, jos se tuntuu ohjattavista hyvältä. Taitava kirjoittaja ei tarvitse olla. Myös muita luovia menetelmiä on mahdollista käyttää.

Yksilötyönohjaus 45 min. 85 e + alv 24 %.

Olen opiskellut työnohjausta osana ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulutuksen YET-opintoja. Koulutus vastaa vuoden mittaisia työnohjaajaopintoja.

Työnohjaan mielelläni erityisesti kirjallisuusterapiaohjaajia. Opettajataustani ja työkokemukseni äidinkielen opettajana ja erityisopettajana ovat antaneet minulle hyviä edellytyksiä työnohjata opettajia. Myös muiden ammattialojen edustajat ovat tervetulleita työnohjaukseen.

Ota yhteyttä, niin tutkitaan yhdessä työtäsi!