TYÖNOHJAUS

Työnohjausta ratkaisukeskeisin menetelmin

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, jossa osallistuja pohtii suhdettaan työhön. Se tapahtuu työnohjaajan avulla ja tuella, ryhmissä myös ryhmän tuella. Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden jäsentämistä. Kaikki osallistujat oppivat siinä toisiltaan.

Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus, eikä hän asetu kenenkään puolelle. Jokaisella on itsemääräämisoikeus sen suhteen, mitä haluaa kertoa asioista työnohjauksessa. Työnohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattavalle vaan auttaa kysymyksillään ohjattavaa itse löytämään ratkaisuja ongelmiinsa.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on myönteinen väline. Siinä asetetaan tavoitteita sekä pidetään yllä ja kehitetään näin ammatillisuutta. Tavoitteena on myös hyvän työvireen ja työnilon löytäminen ja vaaliminen. Parhaimmillaan ratkaisukeskeinen työnohjaus auttaa tekemään työstä merkityksellisempää ja tuloksellisempaa.

Kirjallisuusterapeuttina käytän työnohjauksessa välineinä lukemista ja kirjoittamista, jos se tuntuu ohjattavista hyvältä. Taitava kirjoittaja ei tarvitse olla. Myös muita luovia menetelmiä on mahdollista käyttää.

Yksilötyönohjaus 45 min. 75 e. Tutustumiskäynti on maksuton.

Olen opiskellut työnohjausta osana ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulutuksen YET-opintoja. Koulutus vastaa vuoden mittaisia työnohjaajaopintoja.

Opettajataustani ja työkokemukseni äidinkielenopettajana ja erityisopettajana ovat antaneet minulle hyviä edellytyksiä työnohjata erityisesti opettajia. Myös muiden ammattialojen edustajat ovat tervetulleita työnohjaukseen.

Ota yhteyttä, niin tutkitaan yhdessä työtäsi!