Tervetuloa sanojen hoitavaan maailmaan!

”Kun lapsi pyytää aikuista lukemaan sadun, hän itse asiassa pyytää tätä kertomaan jotakin lapsesta itsestään” (Kajamaa 1998).

cropped-otsake_logo_v10.png

Ihminen on aina kertonut tarinoita. Sanoilla ja tarinoilla on ollut suuri rooli ihmisten ja kokonaisten yhteisöjen kehityksessä kautta historian. Jokaisella kansalla on luomismyyttinsä ja ihmisenä oloa ja sairautta selittävät myyttinsä. Ne ovat tuoneet vastauksia ja lohduttaneet. Tarinoiden avulla rakennamme myös tätä hetkeä ja luomme tulevaisuutta unelmoiden ja asettaen tavoitteita.

Sanoilla on erityinen merkityksensä jokaiselle ihmiselle ja jokaisessa tilanteessa. Pienen lapsen identiteetti rakentuu pitkälti niistä sanoista, joita hänen ympärillään ja hänelle itselleen lausutaan, kuin myös niistä sanoista, joita hän alkaa itse tuottaa. Toki eleillä, ilmeillä ja tunneilmapiirillä on tässä suuri merkityksensä.

Sanoilla ja niiden hoitavalla, terapeuttisella vaikutuksella on omassa elämässäni ollut merkittävä rooli. Minuun ovat vaikuttaneet paljon ne lukuisat sadut ja tarinat, joita äitini minulle luki, vielä silloinkin, kun osasin itse lukea. Sanat ovat olleet merkittävässä roolissa kaikissa työtehtävissäni sanataideohjaajasta äidinkielenopettajaksi ja erityisopettajaksi sekä kirjallisuusterapeutista psykoterapeutiksi. Näiden ohella tietokirjojen ja lehtitekstien kirjoittaminen ja toimittaminen on ollut sanojen kanssa työskentelyä, muodon antamista kokemuksille sanojen äärellä.

Tarjoamissani palveluissa sanat asettuvat kussakin hieman eri tavalla. Psykoterapiassa luodataan ihmisen mielen syvyyksiin ja ammennetaan elämäntarinoista ja kokemuksista voimavaroja tulevaan. Graduklinikalla etsitään yhteyttä kadonneihin ajatuksiin ja tapoja laittaa ne sanoina paperille. Kirjallisuusterapiassa, elämäkerrallisessa kirjoittamisessa, muisteluryhmissä ja sanataiteessa kuin myös taruterapiassa mukana on taiteellinen elementti, joka antaa toisaalta tietyn suojan ja toisaalta auttaa olennaisen äärelle. Työnohjauksessa sanoilla luodaan kehyksiä kokemuksille ja mahdollisuuksia uudenlaisiin, työtä rikastuttaviin näkökulmiin.

Tarjoamiini palveluihin voit tutustua tästä.

Tervetuloa tutustumaan kanssani sanojen hoitavaan maailmaan!

Silja Mäki

”Teksteihin jää piilemään puhumaton, arvoituksia kantava sfinksi” (Ihanus 2009).

Silja_30cm

Sivujen kuvat on maalannut psykiatrian erikoislääkäri, kuvataideterapeutti Katinka Tuisku.

Lähteet:
Ihanus, Juhani (2009) Sanat että hoitaisimme: kirjallisuusterapia ja kertomukset. Teoksessa Ihanus, J. (toim.) Sanat että hoitaisimme. Terapeuttinen kirjoittaminen. Duodecim, 13–48.
Kajamaa, Ritva (1998) Sadut lapsen psyykkisen terveyden edistäjinä. Teoksessa Saarinen, E. (toim.) Sairaan ja vammaisen lapsen hyvä elämä. Lastensuojelun Keskusliitto, 125–133.

silja.maki@saunalahti.fi
050 313 1027