Tervetuloa sanojen hoitavaan maailmaan!

Koetko, että elämäsi on solmussa, laajemmin tai jonkin tietyn elämänalueen osalta? Oletko masentunut tai ahdistunut? Kärsitkö paniikkioireista? Onko elämässäsi tapahtunut merkittäviä muutoksia, joiden kanssa sinun on haasteellista selvitä yksin?

Psykoterapiassa tutkitaan yhdessä psykoterapeutin kanssa elämää ja etsitään voimavaroja ja ratkaisuja. Myös KELA:n tukema kuntoutuspsykoterapia on mahdollista.

Jumittaako gradun teko? Ahdistaako kauan kesken ollut teksti?

Graduklinikka tarjoaa palveluita opiskelijoille, joiden on vaikea saada opinnäytetyötään valmiiksi.

Kertooko runo joskus tunteistasi enemmän kuin puhutut sanat? Voisiko elämän tiivistää novelliin?

Kirjallisuusterapeuttisissa kasvuryhmissä tutkitaan elämää lukemisen ja kirjoittamisen sekä yhteisen keskustelun avulla.

Voisitko samastua sadun hahmoon? Ihastuttaako tai vihastuttaako joku sadun hahmo sinua erityisesti? Kiehtovatko sinua eri kansojen mytologiat?

Aikuisten taruterapeuttisisssa ryhmissä sadut ja myytit heräävät eloon ja toimivat itsetuntemuksen ja voimaantumisen välineinä. Ryhmissä tutustutaan satuhin ja myytteihin sekä kirjoitetaan pieniä tekstejä ja keskustellaan niiden esiin nostattamista muistoista ja kokemuksista.

Kiehtooko sukusi tarina sinua? Haluatko tutustua taustaasi ja sitä kautta itseesi paremmin?

Elämäkerrallisen kirjoittamisen ryhmissä houkutellaan erilaisten harjoitusten avulla esiin aiheita, muistoja ja näkökulmia siihen, miten elämäkerrallista tekstiä voi kirjoittaa.

Kaipaako lapsesi tukea oppimisen, kielellisen kehityksen, vuorovaikutustaitojen tai tunne-elämän taitojen saralla?

Kirjallisuusterapeuttisissa sanataideryhmissä innostetaan lapsia ja nuoria kuuntelemaan ja itse keksimään tarinoita sekä sen myötä lukemaan ja kirjoittamaan. Samalla heille tarjotaan mahdollisuus käsitellä kasvua ja kaverisuhteita sekä myös kipeitä tunteita.


”Kun lapsi pyytää aikuista lukemaan sadun, hän itse asiassa pyytää tätä kertomaan jotakin lapsesta itsestään” (Kajamaa 1998).

Ihminen on aina kertonut tarinoita. Sanoilla ja tarinoilla on ollut suuri rooli ihmisten ja kokonaisten yhteisöjen kehityksessä kautta historian. Jokaisella kansalla on luomismyyttinsä ja ihmisenä oloa ja sairautta selittävät myyttinsä. Ne ovat tuoneet vastauksia ja lohduttaneet. Tarinoiden avulla rakennamme myös tätä hetkeä ja luomme tulevaisuutta unelmoiden ja asettaen tavoitteita.

Sanoilla on erityinen merkityksensä jokaiselle ihmiselle ja jokaisessa tilanteessa. Pienen lapsen identiteetti rakentuu pitkälti niistä sanoista, joita hänen ympärillään ja hänelle itselleen lausutaan, kuin myös niistä sanoista, joita hän alkaa itse tuottaa. Toki eleillä, ilmeillä ja tunneilmapiirillä on tässä suuri merkityksensä.

Sanoilla ja niiden hoitavalla, terapeuttisella vaikutuksella on omassa elämässäni ollut merkittävä rooli. Minuun ovat vaikuttaneet paljon ne lukuisat sadut ja tarinat, joita äitini minulle luki, vielä silloinkin, kun osasin itse lukea. Sanat ovat olleet merkittävässä roolissa kaikissa työtehtävissäni sanataideohjaajasta äidinkielenopettajaksi ja erityisopettajaksi sekä kirjallisuusterapeutista psykoterapeutiksi. Näiden ohella tietokirjojen ja lehtitekstien kirjoittaminen ja toimittaminen on ollut sanojen kanssa työskentelyä, muodon antamista kokemuksille sanojen äärellä.

Tarjoamissani palveluissa sanat asettuvat kussakin hieman eri tavalla. Psykoterapiassa luodataan ihmisen mielen syvyyksiin ja ammennetaan elämäntarinoista ja kokemuksista voimavaroja tulevaan. Graduklinikalla etsitään yhteyttä kadonneihin ajatuksiin ja tapoja laittaa ne sanoina paperille. Kirjallisuusterapiassa, elämäkerrallisessa kirjoittamisessa, muisteluryhmissä ja sanataiteessa kuin myös taruterapiassa mukana on taiteellinen elementti, joka antaa toisaalta tietyn suojan ja toisaalta auttaa olennaisen äärelle. Työnohjauksessa sanoilla luodaan kehyksiä kokemuksille ja mahdollisuuksia uudenlaisiin, työtä rikastuttaviin näkökulmiin.

Tervetuloa tutustumaan kanssani sanojen hoitavaan maailmaan!

Silja Mäki

”Teksteihin jää piilemään puhumaton, arvoituksia kantava sfinksi” (Ihanus 2009).

Silja_30cm

Sivujen kuvat on maalannut psykiatrian erikoislääkäri, kuvataideterapeutti Katinka Tuisku.

Lähteet:
Ihanus, Juhani (2009) Sanat että hoitaisimme: kirjallisuusterapia ja kertomukset. Teoksessa Ihanus, J. (toim.) Sanat että hoitaisimme. Terapeuttinen kirjoittaminen. Duodecim, 13–48.
Kajamaa, Ritva (1998) Sadut lapsen psyykkisen terveyden edistäjinä. Teoksessa Saarinen, E. (toim.) Sairaan ja vammaisen lapsen hyvä elämä. Lastensuojelun Keskusliitto, 125–133.

silja.maki@saunalahti.fi
050 313 1027