YKSILÖPSYKOTERAPIA

yksiloterapia_30cm

”Tuntuu hyvältä tulla tänne turvalliseen pesään hengähtämään.” (Milla)

”Olen saanut puhdistettua sisäistä painekattilaani, kuonaa, karstaa. On puhdistunut olo.” (Laura)

”Kun terapiassa sanoo ajatuksenpoikasia ja aavistuksia ääneen, ne konkretisoituvat, ja asiat etenevät sen myötä. Terapeutti auttaa ajattelemaan viisaasti.” (Pelimestari)

”Psykiatri sanoi minulle, että parasta, mitä ihminen voi itselleen tehdä, on mennä psykoterapiaan. Nyt kohta vuoden psykoterapiassa käytyäni ymmärrän, mitä hän tarkoitti.” (Johanna)

”Täällä psykoterapiassa sitä ikään kuin riisuu itsensä kokonaan, pudottaa itsensä pohjalle – ja sitten rakentaa itsensä uudelleen. Näin voi mennä elämässä eteenpäin.” (Papu)

Koetko, että elämäsi on solmussa, laajemmin tai jonkin tietyn elämänalueen osalta? Oletko masentunut tai ahdistunut? Kärsitkö paniikkioireista? Onko elämässäsi tapahtunut merkittäviä muutoksia, joiden kanssa sinun on haasteellista selvitä yksin? 

Ratkaisukeskeinen ote psykoterapiassa tarkoittaa voimavarasuuntautunutta psykoterapeuttista lähestymistapaa. Siinä ratkaistaan ongelmia auttamalla ihmistä miettimään, millä tavalla hän haluaa parantaa elämänlaatuaan ja miten hän voi löytää voimavaroja muutosten toteuttamiseksi. Painopiste on useimmiten tässä päivässä ja tulevaisuudessa, ja nykyhetkeä tarkastellaan menneisyyden valossa. Menneen elämän asioita tutkitaan sen verran kuin se on prosessin kannalta tarpeellista. Suhde terapeutin ja asiakkaan välillä mielletään aikuisten välisenä yhteistyösuhteena.

Tervetuloa pohtimaan, miten selvitä akuuteista elämäntilanteen muutoksista. Joskus muutama käyntikin saattaa avata mielen solmuja ja monimutkaisia elämäntilanteita, ja elämä sujuu taas helpommin.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia sopii hyvin myös pidempikestoiseen psykoterapiaan silloin, kun ongelmat ovat haastavampia tai pidempikestoisia.

Jos koet lukemisen ja kirjoittamisen tai satujen, myyttien ja unien kanssa työskentelyn itsellesi luontevaksi alueeksi, voimme käyttää niitä osana psykoterapiaa. Lisäksi on mahdollista käyttää Mindfullnes-menetelmiä.

Tarjoan palvelua nuorille ja aikuisille. Päihteisiin liittyvät ongelmat eivät ole osaamisaluettani.

Kela:n tukema kuntoutuspsykoterapia on mahdollista 16. ikävuodesta alkaen ja 67 ikävuoteen saakka.

Terapiaistuntojen kesto ja tiheys räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeiden ja tilanteen mukaan. Tutustumiskäynnin ja tilanteen kartoituksen perusteella suunnitellaan jatkoa. Tapaamiset voivat olla joko kerran tai kaksi viikossa tai harvemmin, kahden tai kolmen viikon välein, toteutuvia. Tiiviimmän alkujakson jälkeen on mahdollista tavata harvemmin. Yhden terapiatunnin kesto on 45 minuuttia. Monet aikuisasiakkaat pitävät hyvänä kahden 45 minuutin terapiatunnin mittaisia tapaamisia viikon tai kahden viikon välein, etenkin, jos tulevat pidemmän matkan päästä.

Terapiaistunnot toteutetaan työtilassani Helsingissä Meilahdessa.

Yksilötapaaminen 45 min. 85 e.

Kelan tuki psykoterapiatapaamiselle on 57,60 e sekä nuorille että aikuisille. Kelan tukemassa psykoterapiassa asiakkaan maksettavaksi jää omavastuuosuus.

Lue lisää kuntoutuspsykoterapiasta Kelan sivuilta.

 

silja.maki@saunalahti.fi
050 313 1027