PSYKOTERAPIA

yksiloterapia_30cm

”Tuntuu hyvältä tulla tänne turvalliseen pesään hengähtämään.” (Milla)

”Olen saanut puhdistettua sisäistä painekattilaani, kuonaa, karstaa. On puhdistunut olo.” (Laura)

”Kun terapiassa sanoo ajatuksenpoikasia ja aavistuksia ääneen, ne konkretisoituvat, ja asiat etenevät sen myötä. Terapeutti auttaa ajattelemaan viisaasti.” (Pelimestari)

”Psykiatri sanoi minulle, että parasta, mitä ihminen voi itselleen tehdä, on mennä psykoterapiaan. Nyt kohta vuoden psykoterapiassa käytyäni ymmärrän, mitä hän tarkoitti.” (Johanna)

”Täällä psykoterapiassa sitä ikään kuin riisuu itsensä kokonaan, pudottaa itsensä pohjalle – ja sitten rakentaa itsensä uudelleen. Näin voi mennä elämässä eteenpäin.” (Papu)

Koetko, että elämäsi on solmussa, laajemmin tai jonkin tietyn elämänalueen osalta? Oletko masentunut tai ahdistunut? Kärsitkö paniikkioireista tai työuupumuksesta? Onko elämässäsi tapahtunut merkittäviä muutoksia, joiden kanssa sinun on haasteellista selvitä yksin? 

Ratkaisukeskeinen ote psykoterapiassa tarkoittaa voimavarasuuntautunutta psykoterapeuttista lähestymistapaa. Siinä ratkaistaan ongelmia auttamalla ihmistä miettimään, millä tavalla hän haluaa parantaa elämänlaatuaan ja miten hän voi löytää voimavaroja muutosten toteuttamiseksi. Painopiste on useimmiten tässä päivässä ja tulevaisuudessa, ja nykyhetkeä tarkastellaan menneisyyden valossa. Menneen elämän asioita tutkitaan niin paljon kuin se on prosessin kannalta tarpeellista. Suhde terapeutin ja asiakkaan välillä mielletään aikuisten välisenä yhteistyösuhteena.

Toivo ja voimavarat

Psykoterapiatyössäni pidän tärkeänä asiakkaan kohtaamista kussakin hetkessä. Haluan kuunnella asiakastani tarkkaan ja luoda hänelle turvallisen olon ja mahdollisuuden tarkastella elämää erilaisista näkökulmista. Monilla asiakkailla painotus on turvallisen tilan luomisen jälkeen vahvasti menneen tarkastelussa ennen kuin on mahdollista suunnata katsetta eteenpäin. Toivon ja voimavarojen löytäminen on psykoterapian tärkeä elementti.

Kirjallisuusterapia, skeematerapia ja mindfulness

Osana psykoterapiaa on mahdollista käyttää kirjallisuusterapian menetelmiä eli lukemisen ja kirjoittamisen tai satujen, myyttien ja unien kanssa työskentelyä, jos asiakas kokee ne itselleen luoteviksi. Lisäksi voidaan käyttää skeematerapian menetelmiä eli tarkastella tunnelukkoja. Myös mindfulness-menetelmien eli tietoisen läsnäolon harjoitteleminen on mahdollista. Asiakkaalla ei tarvitse olla ennakkoon tietoa tai osaamista näiltä alueilta, vaan niitä voidaan lähteä vähitellen kokeilemaan ja etsimään jokaiselle omaa tapaa saada niistä itsetuntemusta ja hyvinvointia.

Monelle asiakkaalle on tärkeää tehdä elämänkulkua, sukutaustaa ja tulevaisuuden visioita konkreettisesti näkyviksi. Tämä on mahdollista muun muassa elämänkaaren piirtämisen, sukupuun laatimisen ja tulevaisuuden muistelun avulla.

Nuoret ja aikuiset

Tarjoan psykoterapiapalvelua nuorille ja aikuisille. Päihteisiin liittyvät ongelmat eivät ole osaamisaluettani.

Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia on mahdollista 16. ikävuodesta alkaen ja 67 ikävuoteen saakka.

Terapiatapaamiset

Psykoterapiaistuntojen kesto ja tiheys räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeiden ja tilanteen mukaan. Tutustumiskäynnin ja tilanteen kartoituksen perusteella suunnitellaan jatkoa. Kela-asiakkaiden tapaamiset toteutetaan useimmiten kerran tai kaksi kertaa viikossa. Itse maksavalla asiakkaalla tapaamiset voivat totutua myös harvemmin, kahden tai kolmen viikon välein. Tiiviimmän alkujakson jälkeen on mahdollista tavata harvemmin.

Yhden terapiatapaamisen kesto on 45 minuuttia. Monet aikuisasiakkaat pitävät hyvänä kahden 45 minuutin terapiatunnin mittaisia tapaamisia viikon tai kahden viikon välein, etenkin, jos tulevat pidemmän matkan päästä.

Terapiaistunnot toteutetaan työtilassani Helsingissä Meilahdessa.

Yksilötapaaminen 45 min. 85 e.

Kelan tuki psykoterapiatapaamiselle on 57,60 e sekä nuorille että aikuisille. Kelan tukemassa psykoterapiassa asiakkaan maksettavaksi jää omavastuuosuus.

Lue lisää kuntoutuspsykoterapiasta Kelan sivuilta.

 

silja.maki@saunalahti.fi
050 313 1027