TANSSI- JA LIIKETERAPIA JA KIRJALLISUUSTERAPIA

ITSETUNTEMUSTA TANSSI-LIIKETERAPIAN JA KIRJOITTAMISEN AVULLA

 

tytöt_1

Tanssi-liiketerapia on psykoterapeuttista keho- ja liiketyöskentelyä, jossa tanssin ja liikkeen keinoin ilmaistaan, mitä keho aistii, tuntee ja muistaa.

Tanssi-liiketerapiassa tutustutaan itselle ominaiseen tapaan ilmaista itseä liikkeellä, opitaan kuuntelemaan, millaista liikettä keho tarvitsee, kehitetään kehollisen läsnäolon taitoa ja vapaudutaan tanssimaan. Harjoituksissa improvisoidaan, irrotellaan ja herkistellään virikkeinä keholliset sekä musiikin, kuvan tai tekstin herättämät mielikuvat. Siten luodaan silta kehon aisteista ja muistista sanoihin.

Kirjallisuusterapia on luovien terapioiden muoto, jossa lukeminen ja kirjoittaminen toimivat välineinä parempaan itsetuntemukseen ja hyvinvointiin.

Monenlaisia elämän alueita voidaan kirjallisuusterapian avulla käsitellä turvallisesti. Mukana ovat myös sanataiteen ilo ja rytmi. Kirjallisuusterapeuttisessa ryhmässä kirjoitetaan lyhyitä tekstejä, joiden pohjalta keskustellaan luottamuksellisessa ilmapiirissä ohjaajan johdolla. Jokainen saa olla oma itsensä ja tuoda elämäänsä esille sen verran kuin haluaa.

Tanssi-liiketerapiaa ja kirjallisuusterapeuttisin menetelmin kirjoittamista yhdistävissä ryhmissä käytetään molempia menetelmiä rinnakkain ja vuorotellen. Välillä lähtökohtana on teksti, jonka ilmaisemiseksi etsitään liike ja tanssi. Toisinaan taas liike ja tanssi johdattavat kirjoitettavaan tekstiin. Lopuksi tarkastellaan alueiden yhteisvaikutuksia.

Ryhmässä ei tarvita aiempaa kokemusta tanssi-liiketerapiasta eikä erityisiä kirjoittamisen tai liikkumisen taitoja. Valmius uuden kokeilemiseen riittää. Myös näitä alueita jo tuntevat ovat tervetulleita mukaan.

Ohjaan ryhmiä yhdessä Helena Hietaniemen kanssa, jolla on tanssi-liiketerapian asiantuntijan ja kirjallisuusterapiaohjaajan koulutus.

tytöt

Tarjoamme ryhmiä myös kuntoutuslaitoksille, potilasjärjestöille, yhteisöille ja yhdistyksille kohderyhmän mukaan räätälöityinä.  Työskentelytapa sopii niin ikään vaikkapa työpaikan työhyvintointipäivän ohjelmaksi.

Lisätietoja toiminnasta potilasjärjestöille:

Tanssi-liiketerapia ja kirjallisuusterapia potilasjarjestoille 1

Ryhmiä:

Liikkeesta sanoihin kevat 2015

ESITE Tanssi ja liiket ja kt elokuu 2014 A4 A3

Tanssi- ja liiketerapia ja kirjallisuusterapia kevät 2014


silja.maki@kukoistus.com
050 313 1027