MUISTELURYHMÄT IKÄIHMISILLE

Haluatko muistella elämäsi tapahtumia lapsuudestasi tähän päivään? Tahdotko kurkistaa menneiden sukupolvien arkeen? Innostaako ajatus sukeltaa sukusi saloihin – ehkä kipeisiinkin muistoihin? Jaatko ajatuksiasi mielelläsi toisten kanssa?

Ikäihmisille tarkoitetuissa muisteluryhmissä muistellaan osallistujien elämänvaiheita lapsuudesta tähän päivään. Ryhmän toiveista riippuen voidaan käydä läpi koko elämänkaarta tai viipyä tietyissä ajanjaksoissa. Menneiden aikojen tunnelmiin sukelletaan erilaisten virikkeiden avulla. Virikkeinä voivat toimia vaikkapa valokuvat, lehtikuvat, esineet ja vaatteet sekä hajut ja maut, erilaisten materiaalien koskettelu ja musiikki. Osallistujat saavat tuoda esineitä ryhmään myös itse.

vanhat_30cm

Jokainen ryhmän jäsen saa kertoa muistojaan ja asioista keskustellaan yhdessä. Muistot jaetaan ja koetaan yhdessä ja niiden äärellä voidaan itkeä ja nauraa. Muistojen jakaminen antaa mahdollisuuden käsitellä ja työstää niitä monella tasolla ja löytää niihin uudenlaisia näkökulmia. Kun yksityinen jaetaan ryhmässä, se muuttuu yhteiseksi kokemukseksi. Syntyy samastumisen kokemuksia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.  ”Sukuni ei olekaan poikkeuksellisen hullu.” ”Tätini kaltaisia naisia onkin maailma sivu ollut monia.” ” Minun ei tarvitsekaan hävetä sairauttani tai avioeroani eikä sitä, että isäni oli avioton lapsi.”

Muistojen tutkiskelun kautta löytyy voimavaroja tähän päivään. Löytyy sukulaisia, joiden periksi antamattomuutta ja urheutta vaikeissa elämäntilanteissa voi ihailla ja joista voi tulla itselle voimavaroja antavia esikuvia. ”Jos kerran setäni selvisi sodan ja sen seurausten koettelemuksista, miksi en minäkin omistani.” Myös omat koettelemukset ja niistä selviytyminen saavat oman arvonsa. Selviytymisestään saa olla ylpeä ja on lupa seistä omien ratkaisujensa takana. Niin ikään voi todeta toimineensa parhaalla mahdollisella tavalla kussakin tilanteessa, kunkin hetken voimavarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.

Toimintaa on mahdollista laajentaa suullisesta muistelemisesta luovan muistelun suuntaan. Siinä muistoja tehdään näkyviksi eri tavoin, kuten kirjoittamalla, rakentamalla muistorasia tai skräppialbumi tai tekemällä yhdessä ryhmän kanssa muistojen teatteria tai ryhmäimprovisaatioita.

Lievä muistivaikeus ei estä ryhmään osallistumista. Toiminnan sisältö suunnitellaan ryhmän jäsenten edellytysten ja toiveiden mukaan.

Ryhmät voidaan toteuttaa esimeriksi kirjastossa, palvelutalossa tai hoivakodissa. Pienimuotoisia ryhmiä on mahdollista toteuttaa myös ohjaajan omissa tiloissa.

Muisteluryhmä Kerava syksy 2013


”Olin ryhmään tullessani väsynyt, mutta lähdin sieltä piristyneenä” (Tyyne 81 v.).

”Lapsuusmuistot ovat juuri niitä tärkeimpiä muistoja” (Leila 73 v.).

”Hyvät muistot muistuttavat elämän rikkaudesta, onnellisuudesta ja onnistumisesta. Vaikeat ja surulliset muistot vuorostaan muistuttavat, että vaikeistakin elämänvaiheista voi selvitä. Muistojen käsittelyssä tärkeätä on nostaa pintaan muistoja muistomaailman syvästä kaivosta. Verkkoon tarttuu myös vähemmän mieluisaa muistiainesta. Näitä ikäviä muistoja ei kannata torjua, mutta niille voi luoda uuden merkityksen. Jokaisella on muistovarasto, josta ammentaa. Porautumalla menneisyyden vaikeisiin muistoihin voi oppia ymmärtämään nykyistä itseään ja saada samalla elämälleen uuden suunnan.”(Leonie Hohenthal-Antin 2009: Muistot näkyviksi. PS-Kustannus, 17.)

 


silja.maki@saunalahti.fi
050 313 1027