LUENNOT JA KOULUTUS

Tarjoan kirjallisuusterapiaan, satuterapiaan, satujen hoidollisuuteen ja elämäkerralliseen kirjoittamiseen sekä sukupuun terapeuttiseen käyttöön liittyvää koulutusta ja luentoja. Kyseessä voi olla yksittäinen luento, muutaman kerran luentosarja, work shop tai pienimuotoinen koulutus, jossa on mukana käytännön harjoittelua. Luennot ja koulutukset on mahdollista suunnitella yhdessä tilaajan kanssa kohderymille sopiviksi.

Olen mukana toteuttamassa seuraavia koulutuksia:

 

Kirjallisuusterapiaohjaajaoulutus, 35 op

16.4.2021-18.6.2022, Helsinki, HY+

Huom.! Koronavirustilanteen vuoksi uusi aloitusaika aiemmin ilmoitetun tammikuun 2021 sijaan

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus on ammatillista koulutusta Kirjallisuusterapian menetelmät henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä -koulutuksen (15 op) käyneille, ja se on kirjallisuusterapian koulutuspolun 2. osa. Koulutus antaa valmiudet ohjata kirjallisuusterapiaryhmää tai yksilötyötä. Koulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakeutua kirjallisuusterapeuttikoulutukseen.

Koulutus on Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n hyväksymää koulutusta ja toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n ja Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Lisätietoja Sissel Korpisola sissel. korpisola@helsinki.fi

Lisätietoja esitteestä

ESITE Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 2021

Mitä on kirjallisuusterapia? Menetelmiä yksilöiden ja ryhmien ohjaamiseen

 

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetemänä, 15 op

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja kirjallisuusterapian menetelmiin henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun välineenä. Koulutus on avointa täydennyskoulutusta. Se on kirjallisuusterapian koulutuspolun ensimmäinen osa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnotuneille. Se toimii myös ammatillisena menetelmäkoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus-, kasvatus-, kirjallisuus- ja kirjastoalan sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville henkilöille.

21.8.-12.12.2020, viisi kaksipäiväistä lähiopetusjaksoa ja itsenäistä työskentelyä

Koulutus järjestetään yhteistyössä Tampereen kesäyliopiston ja Suomen Kirjallisuusterapiayhdistyksen kanssa.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot https://tampereenkesayliopisto

Lisätietoja esitteestä

Kirjallisuusterapia_esite

Lisäksi järjestetään suuren kysynnän vuoksi toinen vastaava koulutus etäyhteydellä alkaen 15.5.2020.

AIEMPIA KOULUTUKSIA

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetemänä, 15 op

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja kirjallisuusterapian menetelmiin henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun välineenä. Koulutus on avointa täydennyskoulutusta. Se on kirjallisuusterapian koulutuspolun ensimmäinen osa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnotuneille. Se toimii myös ammatillisena menetelmäkoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus-, kasvatus-, kirjallisuus- ja kirjastoalan sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville henkilöille.

22.9.2019 – 22.2.2020, viisi kaksipäiväistä lähiopetusjaksoa ja itsenäistä työskentelyä

Koulutus järjestetään yhteistyössä Tampereen kesäyliopiston ja Suomen Kirjallisuusterapiayhdistyksen kanssa.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot https://tampereenkesayliopisto

Lisätietoja esitteestä

Kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä sanataideopetuksen tueksi

La 27.10. ja 10.11.2018 klo 9.30-16.30 Kuopiossa Snellman-kesäyliopistossa

Kouluttajana psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Silja Mäki

Ilmoittautumiset 15.10.2018 mennessä

Lisätietoja: suunnittelija Anita Kaihoranta-Venäläinen, anita.kaihoranta-venalainen@snellmankesayliopisto.fi, 044 746 2844

http://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/100/article-3119

 

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op)

16.10.2018 – 9.3.2019

Järjestäjinä Turun kesäyliopisto ja Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry

Koulutus on avointa, kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille tarkoitettua koulutusta, ja se toimii hyvin myös ammatillisena menetelmäkoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus-, kasvatus-, kirjallisuus- ja kirjastoalan sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville henkilöille.

Lue lisää esitteestä

Ilmoittautuminen 15.10.2018 mennessä. Tervetuloa mukaan!

Kirjallisuusterapian perusteet (30 op)

Toimin Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy:n (ent. Koulutus- ja kehittämispalvelut ja Palmenia) ja Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n järjestämän vuoden mittaisen Kirjallisuusterapian perusteet -koulutuksen johtajana ja kouluttajana. Työtovereinani toimii hyvä tiimi kirjallisuusterapian ammattilaisia.

Koulutuksia on järjestetty vuoteen 2018 mennessä Lahdessa kuusi ja Helsingissä yksi.

Kirjallisuusterapian perusteet 2018–2019, syyskuu 2018-kesäkuu 2019, Helsinki

Kirjallisuusterapian perusteet -koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kirjallisuusterapian teorioihin, perusteisiin ja menetelmiin sekä antaa valmiuksia käyttää niitä omalla ammattialueella.

Koulutus on yliopistollista täydennyskoulutusta, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja voi halutessaan käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja. Nimike ei ole Valviran nimikesuojattu ammattinimike.

Koulutuksen toteuttavat Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry ja Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.

Lisätietoja

Koulutusesite 2018-2019

Koulutukseen ilmoittautumisaika on päättynyt ja opiskelijat on valittu.

P1060760

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op)

Koulutus on avointa kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille ja se toimii hyvin myös ammatillisena menetelmäkoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus-, kasvatus-, kirjallisuus- ja kirjastoalan sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville henkilöille.

Tampereella 16.2.-16.6.2018, neljä lähiopetusjaksoa

Koulutuksen järjestää Tampereen kesäyliopisto yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Lue lisää esitteestä

Lasten ja nuorten kirjallisuusterapia – menetelmiä kasvun, hoidon ja opetuksen tukemiseksi

19.1.2018-21.4.2018, 4 x 2 päivän lähijaksoa (10 op)

Kirjallisuusterapia on luovien terapioiden muoto, joka toimii hyvin kasvun ja opetuksen apuvälineenä. Kirjallisuusterapiaa käytetään mm. lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden ja lastensuojelun piirissä sekä opetuksen tukena etenkin äidinkielenopetuksessa ja erityisopetuksessa. Se sopii menetelmäksi myös ohjaajille.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat kirjallisuusterapian teorioihin, perusteisiin ja menetelmiin yleisesti. Keskiössä on kirjallisuusterapian käyttö lasten ja nuorten ohjaamisessa, ja tavoitteena on tarjota osallistujalle ja hänen työtehtäviinsä parhaiten sopivia valmiuksia menetelmän käyttämiseen omalla ammattialueellaan.

Koulutuksen toteuttavat Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry ja Helsingin yliopiston HY+. Koulutuksen johtajana toimii Silja Mäki.

Lisätietoja esitteestä

Koulutus ei ikävä kyllä toteutunut vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi. Mikäli olet kiinnostunut tästä koulutuksesta jatkossa, olethan yhteydessä HY+:aan tai Siljaan.

 

 20160406_145214(1)

 Voi hyvin työssä

Kirjallisuusterapian menetelmät työhyvinvoinnin tukena (5 op) -tilauskoulutus työyhteisöille

Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ ja Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry

Lisätietoja.

 

 


Esimerkkejä aiemmista luennoista:

 • Mitä kirjallisuusterapia on?
 • Hoitava kirja
 • Kirjallisuusterapeuttinen työskentely aikuisten kasvuryhmissä
 • Elämäkerrallinen kirjoittaminen kirjallisuusterapian keinoin
 • Päiväkirja kirjallisuusterapeuttisena välineenä
 • Sadun hoidollisuudesta
 • Satujen ja tarinoiden terapeuttinen merkitys
 • Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa
 • Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät lasten ja varhaisnuorten erityisopetuksessa ja sanataideopetuksessa
 • Sadut ja kirjallisuusterapeuttiset menetelmät lastenpsykiatriassa ja lastensuojelussa
 • Kirjallisuusterapiasta ja saduista lastensuojelun tarpeisiin
 • Taruterapeuttinen työskentely aikuisten kanssa
 • Ryhmädynamiikka
 • Ohjaajan persoonallisuus työvälineenä kirjallisuusterapeuttisessa työkentelyssä
 • Ryhmänohjaajan oma jaksaminen
 • Sukupuu kirjallisuusterapeuttisena välineenä
 • Parisuhde puntarissa. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät parisuhteen tarkastelussa ja erosta selviämisessä
 • Kirjallisuusterapiasta kirjastonhoitajille
 • Kirjallisuusterapiasta psykologeille
 • Kirjallisuusterapiasta kirjoittamisen opiskelijoille
 • Kirjallisuusterapiasta logoterapeuteille

silja.maki@saunalahti.fi
050 313 1027